දඬු ලේනා

<< Back
නම – දඬු ලේනා
ශී්‍ර ලංකාවේ ජාතික සත්වයා – දඩුලේනාය
විද්‍යාත්මක නාමය ratufa macroura (Ratufa macroura) වන අතර ඉංගී්‍රසි භාෂාවෙන් Giant Squirrel ලෙස හදුන්වයි
දඩුලේන් විශේෂය ශී්‍ර ලංකාවේ මධ්‍යම සහ උව ප්‍රදේශවල සහ කදුකර ප්‍රදේශවල දැකගත හැකිය තවද දකුණු ඉන්දියාවේ දැකගත හැකිය
සෙන්ටි මීටර් 25 ක් පමණ දිගින් යුත් මේ දඩුලේනාට දිගු වලිගයක්ද තිබේ රවුම් වූ කෙටි කන් හා පළල් වූ අත් ද තිබේ දුඹුරු රතු අඵ සහ කඵ වර්ණ ශරීරයේ දැකගත හැකිවේ මෙම සත්වයා වඩාත් කි්‍රයාකාරී වන්නේ උදය කාලයේ සහ සන්ධ්‍යාවේ මුල් භාගයේදී ය එක් ගසක සිට මීටර් 6 ක් දුරින් පිහිටි ගසකට පවා පැනීමට හැකිය
රතු දත්ත පොතට අනුව දඩුලේනා වදවී යාමේ තර්ජණයට මුහුණ දෙමින් සිටින සත්වෙයකි
-පොත පත ඇසුරින්-
විශ්මි දව්‍යාංජලි – 5 ශ්‍රේණිය ඒ – 2012
සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි විදුහල

Comments are closed.