රාවණා ඇල්ල

<< Back

ශී්‍ර ලංකාවේ ඇල්ල-වැල්ලවාය මාර්ගයේ යනවිට දැකගත හැකි උසින් මීටර 40 ක් පමණ වේ
මෙම දිය ඇල්ල වැසි කාලයේදී සමබර පෝෂණයෙන් පෝෂිත වු ලලනාවක ලෙසින් ද නියං සාමයේදී මන්දපෝෂණයෙන් කෘශ වූ වැහිරී ගිය සිරුරක් ඇති ළඳකගේ ස්වරූපය ද කියා පායි
ස්වාභාවික සුන්දරත්වයේ අතිශයින් චමත්කාරජනක දර්ශනයක් රාවණා දිය ඇළි කොමලිය දැකීමෙන් අප සිත් සතන්හි මැවේ
රාවණා ඇල්ල අගනා මෙන්ම වටිනා දිය ඇල්ලක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය

උෂානි රුවින්ද්‍යා 5 වන ශ්‍රේණිය 2012 10 10
සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි විදුහල

Comments are closed.